VERVOLGONDERWIJS

In het voortgezet onderwijs, maar ook daarna, wordt er van leerlingen en studenten verwacht dat ze zelfstandig hun leer- en maakwerk kunnen plannen en uitvoeren. Soms is een periode van specialistische begeleiding gewenst. RT is mogelijk op allerlei gebieden, zoals:

  • Gevorderd technisch lezen
  • Moderne vreemde talen (MVT): spelling, leesvaardigheid, grammatica
  • Begrijpend lezen
  • Rekentoetsen
  • Examentraining
  • Planning en organisatie van leer-en maakwerk
  • Wiskunde (alle leerjaren VMBO en onderbouw HAVO/VWO)
  • Omgaan met dyslexie (leerstrategieën en het gebruik van compenserende middelen zoals voorleesoftware, tekstverwerker, audio-boeken)