TARIEF

Het tarief is € 45,- per uur.

Een uur RT bestaat uit 50 minuten begeleiding en 10 minuten voorbereiding en verslaglegging.

Bij een minimuminkomen is het tarief in overleg.