BASISSCHOOL

Soms kunnen leerlingen op school niet goed meekomen, ook niet met extra begeleiding in de klas. Een periode van intensieve individuele begeleiding in de vorm van RT kan dan gewenst zijn. RT is mogelijk op allerlei gebieden, zoals:

  • Ontluikende geletterdheid (de voorbereiding op lezen en spelling in groep 1 en 2)
  • Aanvankelijk technisch lezen
  • Gevorderd technisch lezen
  • Begrijpend lezen
  • Rekenen
  • Engels (in de bovenbouw)
  • Voorbereiding op de Cito-toetsen in groep 7 en 8
  • Omgaan met dyslexie (leerstrategie├źn en het gebruik van compenserende middelen zoals voorleessoftware, tekstverwerker, audio-boeken)