HOME

Belangrijke mededeling: wegens een volle agenda worden er voor onbepaalde tijd geen cliënten meer aangenomen. Excuses voor het ongemak.

Paul Mulder

In mijn praktijk aan huis bied ik specialistische hulp aan leerlingen, studenten en volwassenen op het gebied van leren. Behalve in mijn eigen praktijk ben ik ook werkzaam als remedial teacher op het Candea College in Duiven. In het verleden heb ik onder andere gewerkt als remedial teacher in het speciaal basisonderwijs. Ik ben geregistreerd lid bij de LBRT, de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers. Een uitgebreid overzicht van mijn werkervaring en opleiding is te vinden op mijn LinkedIn-pagina.

Wat is remedial teaching?

Remedial teaching betekent zoiets als “herstellend onderwijs”. Soms ondervinden kinderen, jongeren en volwassenen problemen bij het leren. Er kan een achterstand zijn ontstaan of mogelijk is er sprake van een leerstoornis. Een remedial teacher gaat dan met de betreffende persoon aan de slag, in samenspraak met andere betrokkenen zoals ouder(s)/opvoeder(s) en de school.

Werkwijze: diagnose, handelingsplan en evaluatie

Allereerst wordt in beeld gebracht wat het probleem is, dit is de diagnose. Wat is er aan de hand, wat gaat (nog) niet goed, wat gaat wel goed, wat zijn de valkuilen, wat zijn de sterke kanten? Om een goede diagnose te krijgen wordt er voor het eerste gesprek een vragenlijst ingevuld. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld, het handelingsplan. Hierin wordt beschreven wat het uiteindelijke leerdoel is en wat alle betrokkenen gaan doen om dit doel te bereiken. Tijdens de uitvoering van het handelingsplan wordt er voortdurend gekeken of we nog steeds op de goede weg zijn. Aan het eind volgt een er een conclusie, de eind-evaluatie.